ΕΝΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
57014
(+30) 2397065553

(+30) 6983398317
mmartz@otenet.gr